Thursday, December 22, 2011

Tadius

Tadius (Lebeus)
.....still underconstruction.....

Cara Mengambil Nilai pada Auto Increment di Mysql

Cara mengambil nilai atau angka yang tersimpan pada Auto Increment di Mysql adalah sebagai berikut: