Tuesday, April 12, 2016

Cara Mengambil Nilai pada Auto Increment di Mysql

Cara mengambil nilai atau angka yang tersimpan pada Auto Increment di Mysql adalah sebagai berikut: